Prevozné značky 🇸🇰

Už od 10€ na deň

Vypočítaj si cenu prihlásenia

Prevozné značky

  • Zľava pri dlhšom prenájme
  • Vrátane poistenia
  • Vrátane dialničnej známky
  • Rýchle dodanie
  • Mnoho spokojných zákazníkov

Prihlásenie Vozidla

  • STK, EK, KO
  • Preklady dokumentov
  • Recyklačný poplatok
  • Podanie žiadostí na Dopravnom inšpektoráte
  • Prihlásenie vozidla do evidencie


Prhlásenie vozidla

Prevozné značky
- Slovenské prevozné značky označované aj ako zvláštne evidenčné čísla typu C
je možné užívať na schvaľovanie jednotlivo dovezených motorových vozidiel zo zahraničia.
- Použutie je možné za účelom schvaľovania dovezených vozidiel do evidencie vozidiel Slovenskej republiky na absolvovanie kontroly originality, technickej kontroly, emisnej kontroly, prípadne na vykonanie opráv na vozidle a následne konania na okresnom úrade.
- Územná platnosť slovenských prevozných značiek je Slovenská republika.
- V cene je zahrnuté PZP a slovenská diaľničná známka.
- Pri zapožičaní si účtujeme vratnú zálohu vo výške 100€.